บทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานเสิร์ฟ

มีใครรู้สึกประหม่าเวลาลูกค้าชาวต่างชาติจะสั่งอาหารในร้านอาหารบ้างไหม? ไม่มั่นใจว่าจะใช้ศัพท์คำไหน เริ่มต้นประโยคยังไง แล้วจะสื่อสารถูกหรือเปล่า!!? วันนี้เฮลสเตอร์ได้รวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้ และประโยคความที่คนส่วนมากนิยมใช้กันเวลาอยู่ในร้านอาหารมาฝากค่ะ!

การกล่าวคำทักทาย
Welcome. เชิญค่ะ
How many people? มากี่ท่านคะ?
How many seats? กี่ที่คะ ?
Could you follow me, please. เชิญเดินตามผมมาเลยครับ

การสั่งอาหาร รับออเดอร์
Would you like to see the menu? คุณต้องการเมนูมั้ยครับ?
What would you like to eat ? คุณต้องการจะทานอะไรดีคะ?
What would you like to order? รับอะไรดีคะ?
Would you like to see the menu? คุณต้องการเมนูมั้ยครับ?

การชำระเงิน
Cash only. รับเฉพาะเงินสดค่ะ
Please pay at the cashier. ชำระเงินที่แคชเชียร์นะคะ
Here’s your change, sir. เงินทอนครับ

fb_feb#16_บทสนทนา ภาษา อังกฤษ สำหรับ พนักงาน เสิร์ฟ 2