5 สิ่งน่าสนใจ ในตลาดแรงงาน ยุค 4.0

ช่วงส่งท้ายปี 2560 เตรียมต้อนรับปี 2561 เช่นนี้ หลาย ๆ สิ่งได้เปลี่ยนแปลงไปในรอบปีและสิ่งหนึ่งที่มีผลกับทุกส่วนเป็นอย่างมาก ก็คือนโยบายจากทางภาครัฐ ซึ่งต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคม ยุค 4.0 ซึ่งเรื่องนี่เองก็มีผลกับภาคธุรกิจเป็นอย่างมากเช่นกัน

ประเทศไทย ยุค 4.0 เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากแผนพัฒนานี้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งกับภายในประเทศและการติดต่อกับภายนอกประเทศ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นไปเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนทุกคนในประเทศไทย

เรื่องนี้เองก็ยังผลมายังภาคธุรกิจในส่วนของตลาดแรงงานภายในประเทศอีกด้วย ดังที่จะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงทั้งกับตัวนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีในการหาพนักงานใหม่เข้ามาทำงานในภาคธุรกิจหรือส่วนอื่น ๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น โดยในบทความนี้ได้จัดเตรียมองค์ประกอบหลัก ๆ ที่จะทำให้เข้าใจและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่บ่งบอกถึง ยุค 4.0

  1. ตลาดเสรีอาเซียนโดยกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การลงนามร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียนส่งผลดีมากมายกับภาคธุรกิจ และการเปิดตลาดการค้าเสรีนี้ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยขยายช่องทางการตลาด
  2. การเข้ามาของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งเข้ามาช่วยทั้งส่วนของสายพานการผลิต, การส่งสินค้า ไปจนถึงการติดต่อกับลูกค้า
  3. การหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติหลายหลายเชื้อชาติ ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาในไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ และมากขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงปีนี้

5 สิ่งน่าสนใจ ในตลาดแรงงาน ยุค 4.0

  1. การเพิ่มจำนวนของแรงงานฝีมือ ในยุคที่องค์ความรู้บนโลกมีอย่างมากมาย ทำให้แรงงานฝีมือมีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งก็นับเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เจ้าของกิจการมีทางเลือกในการหาพนักงานมากขึ้น
  2. ตลาดแรงงานภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโต เนื่องจากการลงนามร่วมของประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนทำให้เกิดการขยายตลาดและเพิ่มการต่อรองทางธุรกิจมากขึ้น เมื่องานมากขึ้นตลาดแรงงานจึงเติบโตด้วยเช่นกัน และด้วยค่าเงินที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการทางฝั่งยุโรปหรืออเมริการจึงเลือกมาตั้งฐานผลิตที่เอเชียมากขึ้น
  3. MOU ว่าด้วยแรงงานต่างประเทศ เป็นสัญญาระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคธุรกิจ โดยที่จะต้องทำอย่างถูกกฎหมาย
  4. การเข้ามาของเทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจ จะเห็นได้ว่าเกือบทุกธุรกิจในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จ อาทิ การจัดการข้อมูลโดยระบบของSap
  5. การปรับตัวของพนักงาน เมื่อพนักงานถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร ทำให้พนักงานต้องหันมาปรับปรุงศักยภาพของตนเองให้มากขึ้นตามไปด้วย

อย่างที่ได้อ่านไปจากด้านบน ตามหลักการบ่งชี้ถึง ยุค 4.0, สิ่งน่าสนใจในตลาดแรงงาน และ การหาพนักงานที่เหมาะสมให้ตรงกับงานในยุคปัจจุบันนั้น จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงหลายอย่าง แต่ถ้าหากเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ย่อมจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจเป็นอย่างมาก

 

 

346 thoughts on “5 สิ่งน่าสนใจ ในตลาดแรงงาน ยุค 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published.