ไม่ใช่พนักงานประจำ แล้วจะทำเรื่องกู้ได้อย่างไร?

By Team Helpster on 14 Mar 2018
Facebook Icon
Twitter Icon
LinkedIn Icon

อาชีพอิสระเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการหารายได้แบบที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร หลายๆ คนจึงเลือกที่จะเป็นเจ้านายตัวเองและสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด โดยเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง เช่น นายหน้า ขายประกัน ขายตรง นักร้อง นักแสดง เป็นต้น และด้วยความเป็นอิสระทางอาชีพนี้เอง ทำให้รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนก็มีความอิสระเช่นกัน เพราะในบางเดือนอาจได้มาก หรือบางเดือนอาจได้น้อย แต่เมื่อต้องการซื้อบ้าน ซื้อคอนโด หรือซื้อที่ดิน ด้วยการกู้ธนาคารเพื่อซื้อ อาชีพอิสระจะไม่มีสลิปเงินเดือนเหมือนอย่างพนักงานประจำ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน แต่อย่าเพิ่งกังวลใจไปค่ะ เพราะถึงแม้จะทำงานแบบอาชีพอิสระก็ยังสามารถกู้ซื้อบ้านให้ผ่านได้

แสดงให้รู้ว่า ทำงานอะไร

สิ่งแรกที่เราต้องบอกธนาคารให้ทราบก่อนก็คือ อาชีพอิสระที่ทำอยู่นั้นคืออะไร โดยเอกสารที่จะแสดงได้ว่าเราทำงานอะไรนั้น ได้แก่

  • บัตรประจำตัววิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตขายประกัน ผู้ตรวจสอบบัญชี
  • ใบประกอบวิชาชีพเพิ่ม สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระพิเศษเฉพาะทาง เช่น แพทย์ เภสัชกร นักบิน ฯลฯ

ทั้งนี้หากใครที่ไม่มีบัตรประจำตัววิชาชีพหรือใบประกอบวิชาชีพ อาจใช้หนังสือสัญญาว่าจ้าง หรือให้ทางบริษัทที่จ้างเราทำงานออกหนังสือรับรองการจ้างงานให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารค่ะ

แสดงให้รู้ว่า มีรายได้เท่าไร

ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้จะต้องนำรายได้เปรียบเทียบกับภาระหนี้ผ่อนทั้งหมดที่มีว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารหรือไม่ สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจึงจำเป็นต้องมีเอกสารที่แสดงให้รู้ว่ามีรายได้เท่าไร เพื่อให้ธนาคารนำไปพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งเอกสารแสดงรายได้ที่สำคัญของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่

  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือที่เรียกกันว่า 50 ทวิ เปรียบเสมือนใบเสร็จที่ได้รับจากบริษัทที่เราทำงานให้ ซึ่งใน 50 ทวิ จะมีรายละเอียดที่แสดงว่าได้รับเงินจากบริษัทไหน เป็นจำนวนเงินเท่าไร ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไร และเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทไหน สำหรับการยื่นกู้เงินกับธนาคารควรมีเอกสารในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อยค่ะ
  • หลักฐานการเสียภาษี โดยทุกสิ้นปีผู้ประกอบอาชีพอิสระก็มีหน้าที่ ที่จะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ภงด. 90 ซึ่งหลักฐานการเสียภาษีจะเป็นเอกสารหนึ่งที่แสดงได้ว่า ทั้งปีมีรายได้มาจากการทำงานอะไร เป็นจำนวนเงินเท่าไร และธนาคารอาจนำเงินได้ทั้งปีมาหารเฉลี่ยคิดเป็นรายได้ต่อเดือนให้กับเรา
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) ในการจ่ายเงินของบริษัทที่จ้างเราทำงานให้อาจใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้เข้ามาเดือนละเท่าไร แต่หากได้รับเป็นเงินสดแนะนำให้นำเงินเข้าบัญชีเสียก่อนค่อยถอนออกมาใช้จ่าย โดยยอดเงินที่ได้รับแต่ละครั้งก็จะตรงกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) นั่นเอง

หากใครที่มีแผนจะกู้ซื้อบ้านก็อย่าลืมเตรียมเอกสารขอสินเชื่อบ้านต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนยื่นกู้นะคะ โดยอาจสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารถึงเอกสารต่างๆ ที่ต้องเตรียมทั้งหมดอีกครั้ง และนอกจากการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้ว การอนุมัติวงเงินกู้ยังต้องพิจารณาในเรื่องอื่นๆ อีกไม่ว่าจะเป็น รายได้ ภาระหนี้ในปัจจุบัน ประวัติการผ่อนชำระที่ผ่านมาในเครดิตบูโร และเงื่อนไขอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร ซึ่งมีความแตกต่างกันค่ะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก www.ddproperty.com

แชร์
Facebook Icon
Twitter Icon
LinkedIn Icon