ขายสินค้ายังไงให้มัดใจลูกค้า

Woman customer service worker call center operator with phone headset, Beautiful young call-center assistant smiling , isolated
อาชีพนักขาย หรือเซลล์นั้น อาจดูหนัก และโดนตัวเลขกดดันก็จริง แต่อีกแง่หนึ่งมันคือความท้าทาย และรายได้ที่เข้ามาอย่างมากมาย หากนักขายมีใจรักในสายงานขาย รวมถึงการมีเทคนิคการขายที่เหนือชั้น เข้าใจความต้องการของผู้ซื้อ และตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน ฝ่ายขายจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ขององค์กร ที่นำรายได้เข้าสู่องค์กรโดยตรง

แล้วนักขายที่มีโอกาสปิดการขายได้มากกว่าคนอื่นนั้น ต้องมีการดูแลลูกค้าอย่างไรบ้าง ตั้งแต่พบลูกค้า ผู้มีอุปการคุณครั้งแรก วันนี้เฮลสเตอร์ขอนำเสนอ 3 วีธีมัดใจลูกค้าให้อยากกลับมาหาเราอีก

1.นักขายจะไม่ประเมินลูกค้าจากการแต่งกาย จากการสนทนา หรือตัดสินไปว่าเขาไม่ซื้อ
เพราะสิ่งเหล่านี้บอกถึงการนำไปสู่การปิดการขายได้น้อยมาก ลูกค้าที่แต่งกายอย่างพิถีพิถัน ก็อาจเป็นคนที่พิถีพิถัน และใช้เวลาในการหาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อก็เป็นได้ ลูกค้าทุกคนคือโอกาสในการขาย อย่ารีบประเมินว่าเขาจะไม่ซื้อ

2.นักขายต้องไม่ตัดสินลูกค้าว่าเขาดี ไม่ดีอย่างไร ว่าเขาซื้อหรือไม่ซื้อ
ลักษณะคล้ายกับข้อแรก คือนักขายจะไม่ตัดสินอะไรจากตัวลูกค้า หรือกระทั่งไม่ตัดสินใจแทนลูกค้า ลูกค้าที่ดีอาจไม่ได้มาในรูปแบบของการพูดจาสุภาพ น้อมรับฟัง หรือดูเป็นมิตรเสมอไป บางทีลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อ ณ ตอนนั้น หรือพูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมาอาจควักกระเป๋าซื้อเอาซะดื้อ ๆ ตอนนั้นเลยก็เป็นได้

3.ลูกค้า คือผู้มอบโอกาส
โอกาสในที่นี้คือการได้พบลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บางครั้งเขาอาจจะไม่ซื้อในคราวนี้ แต่เขาอาจจะแนะนำผู้ที่อาจจะมาเป็นลูกค้าในอนาคต หรือบุคคลอื่น ๆ เช่น เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องมาซื้อก็ได้ หรือในทางกลับกัน เมื่อเขาพร้อมเมื่อไหร่ เขาก็จะกลับมาซื้อก็ได้

การที่นักขายมีโอกาสได้เข้ามาคุยกับลูกค้า แล้วเมื่อนักขายสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับบริการอันน่าประทับใจจากนักขาย หรือ โปรโมชั่นโดนใจในการนำเสนอขาย จากนั้นลูกค้าอาจจะไปกล่าวชื่นชมในสื่อ Social network ต่าง ๆ และจากจุดนี้ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับคุณเองว่า นักขายคนนั้นเป็นผู้มีความสามารถ จนลูกค้ากล่าวชื่นชมและอีกประเด็นหนึ่งคือ การสร้างชื่อเสียงด้านบวกให้กับองค์กรอีกด้วย