คำไทยง่ายๆ พิมพ์ผิด ชีวิตเปลี่ยน!

สวัสดีค่ะ วันนี้เฮลสเตอร์เรามาพบกันช่วงต้นเดือนสิงหาคม เฮลสเตอร์ก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะนำเอาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังใน
ในครั้งนี้ดี ว่าแล้วก็ลองไปเปิดอ่านตามแหล่งโซเชียลต่างๆ อ่านไปอ่านมาก็ให้ไปสะดุดกับข้อความหลายๆ ข้อความในโลกโซเชียล ที่เห็นแล้วขัดหูขัดตาเป็นที่สุด นั่นก็คือ เรื่องง่ายๆ ของคำง่ายๆ ที่ใช้กันมากที่สุด นั่นก็คือคำว่า คะ และ ค่ะ  โดยรวมไปถึง นะคะ น่ะคะ ด้วย เพราะมีหลายครั้งที่เราจะเห็นคำว่า นะค่ะ ปนเปเข้ามาให้สร้างความสับสนให้เเก่คนที่เข้ามาอ่านยิ่งนัก

Blog_aug#26_คำไทยง่ายๆเเต่ถ้าใช้ผิด ชีวิตเปลี่ยน! im

เป็นปัญหาระดับชาติเลยก็ว่าได้

เรื่อง การใช้ คะ ค่ะ นะคะ น่ะค่ะ หลายคนยังใช้สลับกัน หลายคนยังสะกดผิด เป็นต้นว่า ค้ะ ค๊ะ นะค่ะ

๑. การสะกด

เรามาดูเรื่อง “การสะกด” กันก่อน หลายคนยังสะกด คะ ค่ะ นะคะ ผิด เราต้องย้อนกลับไปดูหลักพื้นฐานภาษาไทย เรื่อง การผันวรรณยุกต์ อักษรสูง อักษรต่ำ คำเป็น คำตาย

หลายคนอาจเคยเรียนมาว่า อักษรกลาง ผันได้หมดเลยทุกเสียง ที่กล่าวมา ถูก แต่ถูกเพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะที่ผันได้ครบ ๕ เสียง คือ อักษรกลางคำเป็น (รูปและเสียงตรงกัน) คือ กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า แต่ อักษรกลางคำตาย ผันได้ ๔ เสียง คือ กะ (รูปสามัญเสียงเอก) ก้ะ (รูปโทเสียงโท) ก๊ะ (รูปตรีเสียงตรี) ก๋ะ (รูปจัตวาเสียงจัตวา)

เรามาดู คำว่า คะ, ค่ะ, นะคะ กัน คำเหล่านี้ประกอบด้วยอักษร ๒ ตัว คือ น หนู และ คอ ควาย เป็นอักษรต่ำทั้งคู่ ซึ่งอักษรต่ำผันไม่ได้ทุกเสียง รูปและเสียงบางคำจึงไม่ตรงกัน

อักษรต่ำคำเป็น ผันได้ ๓ เสียง คือ คา (รูปสามัญเสียงสามัญ) ค่า (รูปเอกเสียงโท) ค้า (รูปโทเสียงตรี)

อักษรต่ำคำตาย ผันได้ ๓ เสียง คือ คะ (รูปสามัญเสียงตรี) ค่ะ (รูปเอกเสียงโท) ค๋ะ (รูปจัตวาเสียงจัตวา)

ดังนั้น คะ, ค่ะ จะสะกดว่า ค้ะ ค๊ะ ไม่ได้ เพราะผิดหลักการผันวรรณยุกต์อย่างชัดเจนนะจะ

๒. การออกเสียง

หลายคนยังเข้าใจว่า ค่ะ และ ขะ ออกเสียงเหมือนกัน คำว่า ค่ะ และ ขะ เสียงอาจจะฟังแล้วคล้ายกันแต่ความจริงแล้วออกเสียงต่างกัน

ค่ะ (รูปเอกเสียงโท)
ขะ (รูปสามัญเสียงเอก)

เห็นบางเพจเอา ๒ คำนี้มาสอนว่า ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ค่ะ อ่านว่า ขะ การสอนแบบนี้ผิดจริง ๆ เพราะถ้าเทียบเสียง แล้ว คำว่า ค่ะ (เสียงโท) จะเสียงเดียวกับ คำว่า ข้ะ (เสียงโท)

หรือถ้ายังไม่เข้าใจให้เทียบเสียงเอา

ค่ะ คือ ค่า (เสียงสั้น)
ขะ คือ ข่า (เสียงสั้น)

ส่วน ข้ะ คือ ข้า (เสียงสั้น)

ดังนั้น เสียงที่เหมือนกัน คือ ค่ะ (ค่า) และข้ะ (ข้า)

๓. การใช้งาน

๓.๑ คำว่า “คะ” (ต้องการแสดงเสียงสูง) จะใช้กับประโยคคำถามหรือเรียกด้วยความสุภาพ ก็ได้ เช่น ไปไหนมาคะ เดินได้ไหมคะ พี่คะเชิญทางนี้ค่ะ เป็นต้น

๓.๒ คำว่า “ค่ะ” (ต้องการแสดงเสียงต่ำ) จะใช้กับประโยคบอกเล่า ตอบรับ ตอบคำถาม เช่น สวัสดีค่ะ ได้ค่ะ เชิญค่ะ เป็นต้น

๓.๓ คำว่า “นะคะ” จะใช้กับประโยคบอกเล่า ตอบรับ ตอบคำถาม เช่น โอเคนะคะ กลับก่อนนะคะ ขอบคุณมากนะคะ เป็นต้น

๓.๔ คำว่า “น่ะค่ะ” จะใช้กับประโยคบอกเล่า ตอบรับ ตอบคำถาม เช่น เพื่อนกำลังเศร้าน่ะค่ะพี่ อ๋อ ! คุณพ่อไปกับคุณแม่น่ะค่ะ เป็นต้น

ที่ร่ายยาวมาทั้งหมดก็เพื่อให้เขียนให้ใช้กันได้อย่างถูกต้อง จริงๆ สิ่งหนึ่งที่คุณครูลิลลี่มั่นใจก็คือ อ่านเปล่งเสียง หรือ การออกเสียง ทุกคนออกเสียงถูกต้องแน่นอน แต่พอสะกดหรือพิมพ์ กระทั่งเขียน ก็จะมีติดนิสัย หรือไปตามความเคยชินกันบ้าง เพราะฉะนั้นเขียนมาให้อ่านกันแบบนี้แล้ว ก็ตั้งสติก่อนเขียน ใจเย็นๆ ก่อนพิมพ์ อย่าปล่อยให้ใจพาผิดไปแบบทุกครั้งอีก “นะคะ” จะได้ใช้กันไม่ผิด “ค่ะ” และ สวัสดีค่ะ